Meist

156298

 

Tallinna Meelespea lasteaia edulugu:

LA Visioon: Tallinna Meelespea Lasteaed on lastesõbralik, tervist edendav, turvaline ning loova arengukeskkonnaga lasteaed.

LA Missioon: Lapsest hooliv personal loob koostöös lapsevanematega tingimused lapse tervislikuks arenguks.

Meie lasteaed asub Õismäel. Lasteaias töötab 13 rühma, lasteaias käib 265 last.
Meie meeskonnas on 50 töötajat.

Lasteaed on  tegutsenud 40 aastat.

Selle aja jooksul oleme õpetanud ja kasvatanud tuhandeid Tallinna lapsi.

Alates 2005.a. Lasteaed kuulub Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku.

Lasteaiale on väljastatud sertifikaat, mis lubab kasutada “Kiusamisest vaba lasteaed” koolituse metoodikat.

Tallinna Meelespea Lasteaia tunnustused:

„Parim tervistedendav lasteaed 2010 “
„Parima toitlustamisega lasteaed 2012 eritoitlustuse osas”
„Aasta hoolekogu 2013“ ja „Parim personaliprojekt 2013“
„Parim lõimumisprojekt 2014“ (koostöö lasteaiaga Delfiin)
„Parim koostööprojekt 2015“ (koostöö TÕG gümnaasiumiga)
„Turvaline lasteaed 2015“

Lasteaias on loodud mitmekülgne arengukeskkond, kus laps saab aktiivselt mängida ning tegevust valida.

pilt1

Soovime tutvustada lasteaia põhiväärtusi:

AUSTUS

 • Austame iseennast ja teisi. 
 • Peame lugu iseendast ja oleme head kaaslased. 
 • Näitame viisaka käitumisega austust teiste vastu.Juuksuri mäng.jpg

Alates 2011 aastat lasteaias töötavad EL vabatahtlikud.
Pildil on Hispaania vabatahtlik koos lastega.

TERVIS

 • Järgime tervislikke eluviise ning pakume turvalist keskkonda.
 •  Mängime, õpime ja töötame füüsiliselt ning vaimselt turvalises keskkonnas.
 •  Toitume tervislikult, oleme füüsiliselt aktiivsed.

Meie lasteaias pakutakse järgmisi tugiteenuseid:

»Muusikaõpetus
»Kunstiõpetus (avatud keraamika ja kusti töökoda)
»Logopeed ja eripedagoog (alates 3. eluaastast)
»Eritoitlustamine (allergia, diabeet)
»Liikumisõpetus

Pilt2.png

LOOVUS

 • Oleme loovad. 
 • Õpetame ja õpime läbi mängu ja loova tegevuse.
 • Hoiame traditsioone, oleme järjepidevad ja avatud uutele ideedele.

Õpetame ja õpime läbi mängu ning loova tegevuse, hoiame traditsioone.

Õppetegevust toetavad:                                

 • õppekäigud
 • ekskursioonid
 • matkad
 • osalemine spordiüritustel
 • osalemine projektides
 • koostöö erinevate organisatsioonidega.

Pilt3.png

SALLIVUS

 • Oleme sallivad.
 • Mõistame erinevusi ja aktsepteerime neid.
 • Kohtleme kõiki võrdselt.

Meelespea Lasteaia juurde on lasteaia hoolekogu poolt loodud

„Meelespea Lasteaia Lastefond“

Fondi rahastatakse eraisikute annetustest heategevusest saadud tulust.

Fondi toetamiseks korraldatakse lasteaias:

Talgud, sügis-, jõulu- ja kevadlaadad. (29.09.2016 Mihklilaat)

Pilt4.png

HOOLIVUS

 • Oleme abivalmid ja teeme koostööd.
 • Väljendame huvi, empaatiat, hoolivust ning abivalmidust.
 • Arvestame teistega ja anname edasi hoolivust kandvaid väärtushinnanguid.

Alates 2005.a. esmaabi õpetus alates 4. eluaastast kõikidele lasteaia lastele.

„HEA INIMESE GALA“

Väärtuspõhise esmaabikoolituse metodoloogia:

 • Hea inimene teab, et meil kõigil on üls, habras ja väärtuslik ELU. 
 • Hea inimene julgeb õnnetusi ära hoida. 
 • Hea inimene õpib õnnetusse sattunud inimest aitama.

hea-inimene-julgeb-aidata

http://www.tallinn.ee/est/meelespea/

 

Meie rõõmsameelne lasteaed asub aadressil:

Õismäe tee 92, Tallinn, 13512