KEEL JA KÕNE

K TÄHE LAUAMÄNGUD


Logopeed Kristi Käärik valmistas  K hääliku kohta harjutused ja sõnad, mida saab lauamänguna mängida.

Untitled-4

HARJUTUS 1

HARJUTUS 2

HARJUTUS 3

HARJUTUS 4

 

 

RÜHMITA! Mööbel, ehitised, kodumasinad.


Logopeed Kristi Käärik valmistas LearningApp.org keskonnas lastele mängu, kus laps rühmitab pilte.

HARJUTUS “Rühmita pilte”.

 

Untitled-3

LOE OMADUSSÕNU. LEIA SOBIV PILT. ÜTLE SÕNAÜHEND.


Logopeed Kristi Käärik valmistas LearningApp.org keskonnas lastele mängu, kus laps loeb sõnu ja ühendab selle õige pildiga.

HARJUTUS “Loe omadussõnu”.

 

Untitled-2

 

 

KES MIDA SÖÖB?


Logopeed Kristi Käärik valmistas LearningApp.org keskonnas lastele mängu, kus laps saab nimetada loomade nimesid ja öelda mida ta sööb.

HARJUTUS “Kes mida sööb”.

 

Untitled-2

 

 

KUULAMISHARJUTUS R või L


Logopeed Kristi Käärik valmistas LearningApp.org keskonnas lastele mänge, mis aitavad kaasa foneemikuulmisoskusele. Foneemikuulmine võimaldab eristada sõnu, kõnetakte ja häälikuid üksteisest ja võrrelda nende pikkussuhteid sõnas.

HARJUTUS 1

HARJUTUS 2

Untitled-1

 

 

K HÄÄLIKU HARJUTUSED


Logopeed Kristi Käärik valmistas LearningApp.org keskonnas lastele mänge, mis aitavad kaasa K  hääliku õigele omandamisele. Mängud leiate linkidelt.

 

HARJUTUS K HÄÄLIKULE “Leia paarid ütle sõna-1”.

HARJUTUS K HÄÄLIKULE “Leia paarid, ütle sõna-2”.

HARJUTUS K HÄÄLIKULE “Leia paarid, ütle sõna-3”.

HARJUTUS K HÄÄLIKULE. “Loomad, leia paarid, ütle sõna”.

 

R HÄÄLIKU HARJUTUSED


Logopeed Kristi Käärik valmistas LearningApp.org keskonnas lastele mänge, mis aitavad kaasa R hääliku õigele omandamisele. Mängud leiate linkidelt.

 

HARJUTUS “Leia paarid, ütle sõna- 1”.

HARJUTUS “Leia paarid, ütle sõna 2”.

HARJUTUS. “Leia paarid ütle sõna-3. R sõna keskel”.

HARJUTUS “Leia paarid, ütle sõna -4 “.

HARJUTUS “Leia paarid, ütle sõna- 5”.

HARJUTUS “Leia paarid, ütle sõna-5 “.

 

TÄHEVENNAD K- G, T- D, P- B


Õpetaja Kerli Aasa loeb lastele lugu “Tähevennad”.

Häälikud K, G, T, D, P, B. Artikulatsiooniharjutused

 

 

TÄHELEPANUMÄNG “Sim sala bim – mis on kadunud!?”


Mängunädalal valmis Sipsikute rühma õpetajate läbiviidud tähelepanumängust   “Sim sala bim – mis on kadunud!?” õppevideo, mille vahendusel on võimalik kõigil huvilistel mugavalt oma kodudes ekraani ees kaasa mängida.  Video lõppeb juhtnööridega, mille abil analoogset mängu kodus ka ise läbi viia.

 

 

 

 

PÄEVA OSAD


Õpetaja Kadri Karm lõi lastele õppemängu, mis aitab lastel kinnistada ajamõisteid- HOMMIK, PÄEV, ÕHTU, ÖÖ. Laps kirjeldab pildil olevat ning tõstab pildikaardi sobiva sõna juurde.

Kliki pildile ja mine mängima!

maxresdefault

 

 

RISTSÕNA QR koodidega “Aiatööd”.


Õpetajad Angelika Borunova ja Kadri Ojaste koostasid ristsõnamängu läbi QR koodide.

Ristsõna LEIAD SIIT!

QR koodid LEIAD SIIT!

 

ristsõna

 

ARTIKULATSIOONI HARJUTUSED “Kassimäng”


Õpetaja Kerli Aasa on kehastunud armsaks kiisuks ja kutsub lapsi mängima.

 

“TÄHTSAD TÄHED”

KUMB ON TÄHTSAM, KAS TAEVATÄHT VÕI KIRJATÄHT?


 

Õpetaja Kerli Aasa loeb lastele raamatut Hellerma Kärt “Tähtsad tähed”.

 

 

HÄÄLIKUMÄNG “Läheme reisile”.


Õpetaja Kadri Karm´i loodud häälikumäng Learning.Apps. org keskkonnas, milles tuleb lapsel vaadata pildikaarte. Kui sõnas kõlab L häälik saab ta minna reisile.

Kliki pildile ja mine mängima!

mobile-hotel

 

 

 

VÕÕRTÄHED JA EESTI TÄHESTIKU TÄHED.

“Oma või võõras?”


Õpetaja Kadri Karm´i loodud häälikumäng Learning.Apps. org keskkonnas, milles tuleb lapsel vaadata tähekaarte ning mõelda kas täht on võõrtäht või eesti tähestiku täht. Mäng sobib 6-7 aastasele lastele. Kliki pildile ja mine mängima!

MAJA1

 

HÄÄLIKU PIKKUSE MÄNG “U või UU”


Õpetaja Kadri Karm´i loodud häälikumäng Learning.Apps. org keskkonnas, milles tuleb nimetada sõnu ning mõelda kas otsitud häälik kõlab lühikeselt või pikalt. Mäng sobib 6-7 aastasele lastele.

Kliki pildile ja mine mängima!

 

Untitled-1

 

 

LEIA SÕNA ALGUSHÄÄLIK


Lasteaia logopeed Kristi Käärik koostas häälikuanalüüsi mängu Learning.Apps.org keskkonnas.

Kliki pildile ja mine mängima!

 

tibu

 

LOE SÕNA JA LEIA ÕIGE PILT!


Lasteaia logopeed Kristi Käärik koostas õppemängu Learning.Apps.org keskkonnas lugemisvilumise kinnistamiseks.

Kliki pildile ja mine mängima!

 

loe

 

TEGUSÕNAD. KES MIDA TEEB?


Lasteaia logopeed Kristi Käärik koostas õppemängu Learning.Apps.org keskkonnas, kus tuleb lugeda tegusõnu ja leida õige tegevuspilt.

Kliki pildile ja mine mängima!

 

tegusõnad

 

.

 

 

 

 

 

.