Kiusamisest vabaks Meelespea Lasteaias

KARU KIIDAB


“Karu kiidab” on õpetaja Kadri Karm´i poolt loodud rühamasisene projekt, kus lapsi tunnustakse eelenevalt kokku lepitud teema alusel. Projekt sai alguse siis, kui rühma tulid uued lapsed ja on olnud kasutuses terve aiarühma aja- neli aastat.

KUIDAS “Karu Kiidab” projekti KASUTADA SAAB LUGEDA SIIT!

 

854A8025kadri karm

 

 

SÕBER KARU MASSAAŽ- TÄHTEDE JA NUMBRITE JOONISTAMINE SELJALE


Tegevusidee “Sõber Karu õppemängu” kasutamiseks. Autorid: Sipsikute rühma õpetajad Jaanika Reinik ja Kätlin Valge.

TEGEVUSE KONSPEKTI LEIAB SIIT!

 

 

 

SÕBER KARU SEIKLUS LÄBI LINNA


Sõber Karukene mängunurgas üksi vaikselt magas. Nukker oli ta meel, sest lapsi polnud ukse taga. Õpetaja Geiri koos sõber Karuga otsustasid, et aitavad pisikestel Karudel minna laste juurde, sest koos on alati lõbusam!

 

 

Erasmus+ „Lapsed muudavad maailma“


Erasmus+ „Lapsed muudavad maailma“ oli kolmeaastane projekt, millele panid aluse Mölndali linn ja Bosgården pedagogiska enhet. Tegu oli riikidevahelise Euroopa projektiga, mis hõlmas Eesti, Itaalia, Norra, Poola ja Rootsi lasteaedu. Lasteaiad tegid koostööd, töötamaks välja diskrimineerimisvastastel ja kõigi võrdväärsuse põhimõtetel ning inimõigustel rajanevat hariduslähenemist ja hariduskeskkondi.

 

Meie lasteaia kõik rühmad esitasid ühe õppetegevuse konspekti mille seast majasisese hääletuse tulemusena valiti välja kaks parimat tegevust, mille tõlkisime inglise keelde ja esitasime projektipartneritele. Võitjateks osutusid seekord Mõmmikute ja Sipsikute rühma tegevused.

 

 

VIKTORIIN “KAS VÄIDE ON ÕIGE VÕI VALE”


Õpetaja Liisi Kanarbik´u loodud esitlus presenteerimisprogrammis Prezi, kus lapsed arutlevad mõistete üle -SALLIVUS, HOOLIVUS, AUSTUS JA JULGUS. Näiteks: “Kas olen salliv, kui ma ei mängi lapsega kelle riided ei meeldi mulle”?

Untitled-3

ESITLUSE VAATAMISEKS KLIKKA PILDILE!

 

 

KIUSAMISEST VABAKS PROGRAMMI TUTVUSTAV ETTEKANNE LASTEVANEMATELE


“Kiusamisest vabaks!” programmi ettekanne, mida õpetajad saavad võtta aluseks, et viia läbi programmi tutvustava lastevanemate koosoleku oma rühma vanematele. Iga slaidi all on kirjas kommentaarid ja juhend, mida rääkida, mida enne koosolekut ise juurde lugeda või kuidas slaidil olevat teksti vanematega arutada. Rõhutame, tegemist on ühe võimaliku lahendusena, kuidas lastevanemate koosolekut üles ehitada ja läbi viia. Iga õpetaja ülesanne on ettekanne teha omanäoliseks, lisada juurde pilte, täiendavat infot ja kõik muu oma rühma puudutav.

 

KIUSAMISEST VABAKS TUVUSTAVA ETTEKANDE LEIAD SIIT!

 

Untitled-2

 

MÄNGIDES SÕPRADEKS!


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED LASTE SOTSIAALSETE OSKUSTE KUJUNDAMISEKS KOOLIEELSES EAS

Kogumiku koostajad: Kätlin Valge ja Jaanika Reinik.

Tea ja Toimeta 47. väljaanne on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel ning õppeja kasvatustegevuste läbiviimisel lasteaias, tutvustada õpetajatele praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele.
Kogumiku loomisel on aluseks võetud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) lapse arengu eeldatavad tulemused ja „Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhiväärtused ning loodud mängulised tegevused laste sotsiaalsete oskuste kujundamiseks enne kooli. Koolieelne iga on oluline, sest just siis õpivad lapsed looma positiivseid suhtlemismustreid, lahendama konflikte ning hakkavad järjest rohkem nii enda kui ka teiste emotsioone mõistma. „Mängides sõpradeks!
Õppe- ja kasvatustegevused laste sotsiaalsete oskuste kujundamiseks koolieelses eas“ on praktiline materjal, mida õpetaja saab lasteaias kasutada kas etteantud mänguliste tegevustena või millest ammutada ideid, varieerida tegevusi vastavalt võimalustele, laste huvidele või oma rühma eripärale. Kogumiku koostajad on õpetajad ning aktiivsed „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi laste sotsiaalsete suhete toetamisest rühmas.

Untitled-1

Näidisleheküljed, KLIKI PILDILE

 

KARU ÄRKAB ELLU VAID SIIS, KUI KÕIK TEMASSE USUVAD


Autorid: Jaanika Reinik, Kätlin Valge
Tallinna Meelespea Lasteaia Sipsikute rühma õpetajad

2-2-300x192

ARTIKLI LUGEMISEKS KLIKKA PILDILE

 

RAAMATUD SARJAST “MINU TUNDED”

 

IMG_20200402_141257

Sarja „Minu tunded“ raamatutes elavad jänkutegelased, kes on asetatud inimeste igapäevaolukordadesse. Mida me tunneme, kui oleme rõõmsad või üksildased, kurvad või vihased, armastavad või pettunud?

Iga raamat sarjast „Minu tunded” on hoolikalt kavandatud, et aidata lapsel paremini mõista oma tundeid ning saavutada sedakaudu suurem iseseisvus ja vabadus. Tunnetest rääkimine õpetab lapsele, et on täiesti normaalne tunda nii rõõmu kui kurbust, viha, armastust või hirmu. Kui suhtuda ka valulikesse tundmustesse kui loomulikesse, on laps oma maailmas rahul ja õnnelik, oma võimetes kindel.

 

“Minu tunded- armastus”


Sipsikute rühma õpetaja Kätlin loeb lastele raamatut  “Minu tunded- armastus” T. Moroney.

 

 

 

“Minu tunded- üksildus”


Sipsikute rühma õpetaja Kätlin loeb lastele raamatut  “Minu tunded- üksildus” T. Moroney.

 

 

“Minu tunded- kadedus”


Sipsikute rühma õpetaja Jaanika loeb lastele raamatut “Minu tunded- kadedus” T. Moroney.

 

 

 

“Minu tunded- headus”


Sipsikute rühma õpetaja Jaanika loeb lastele raamatut “Minu tunded- headus” T. Moroney.

 

KIUSAMISEST VABAKS!» VANUSEGRUPI

0-3 PILOOTAASTA ÕPETAJATE OOTUSED JA ARVAMUSED


Sipsikute rühma õpetaja Kätlin jagas oma kogemust programmi “Kiusamisest vabaks!” 0-3 aastaste laste vanuse osa pilootaastast, kus ta oli koolitaja ja uurija rollis, mille tulemusel valmis tema magistritöö.

 

Untitled-3

KLIKI PILDILE, ET TUTVUDA ARTIKLIGA.

 

 

Kiusamisest vabaks meetodika kasutamine Meelespea Lasteaias


#freeofbullying #kiusamisestvabaks #tallinnameelespealasteaed

Free of Bullying method in use at Tallinn Meelespea kindergarten.

 

 

KUIDAS SÕIMERÜHMA LAPSED KOHTUSID ESIMEST KORDA SÕBER KARUGA


Esmaspäeval, 6.jaanuaril alustas Jänkukeste rühm Kiusamisest vabaks! programmiga, mis on mõeldud sõimerühmale. Tegemist on põhiprogrammi laiendusega, mis on mõeldud just 0-3 aastastele lastele.

 

Sõber Karu saabus lasteni uut ja põnevat moodi!

240603

Olime istunud hommikuringi ning kõiki kohalolnud lapsi lauluga tervitanud kui järsku kostis magamistoast põnev hääl – karu. Mõned lapsed olid kohe elevil ja uudishimulikud, paar last pisut pelgasid. Läksime ühiselt siiski asja uurima ning leidsime lumekanga alt lilla karu koos käruga. Selgus, et kuna lund on sellel aastal õues nii vähe, siis ei saanud karu hästi magada ning hakkas endale uut pesa otsima. Lubasime lastega koos teda aidata ning asusime otsingutele.
Esmalt leidsime ühe vahva maja, kuid seal oli juba nii palju erinevaid tegelasi, et sinna karu enam ei mahtunud. Küll aga leidsime majast öökulli, kes lubas kõrgel taevas lennates aidata otsida. Suundusime laulu saatel edasi ning leidsimegi ühe pesa, mida karule meeldis – mõnusalt pehme samblarohelise kangaga kaetud korv, mis leidis uue koha rühmaruumi aknalaual, kust Sõber Karul on alati kõigest hea ülevaade. Tänutäheks tahtis karu ka meile kohe midagi vastu anda – esmalt tutvustas ta oma kohvri sisu, kus oli palju põnevaid pilte ja materjale, mille ta lahkelt rühmaõpetajate kätte hoiule andis. Seejärel õpetas ta lastele uue laulu “Karukene mängunurgas”, mille lapsed kohe rõõmuga omaks võtsid. Pärast seda, kui kõik lapsed oma uut sõpra kallistada said, oli karu juba päris väsinud ning läks oma pessa puhkama.
Jänkukeste rühma karukoosolekud hakkavad toimuma igal esmaspäeval. Täpsem info tegevuste sisu kohta on leitav nädalaplaanist. Programmi enda kohta saab rohkem lugeda http://www.kiusamisestvabaks.ee/ .

Rohkem pilte leiab siit.

 

PÄKAPIKK KAOTAS ÄRA OMA KINGIKOTI!


Ehk kuidas väikesed karud  leidsid omale uue pere.

  • Lepatriinudele tuli külla päkapikk, kes oli ära kaotanud oma suure karukestega kingikoti.
  • Koos lastega mindi maja peale kotti otsima ja selleks palusime sõbralike metsaloomade abi- rebane näitas küll suuna jänku poole kätte, aga ennem palus loendada üle käbid, jänku omakorda lasi loomamängu detailid õigesti paika panna ja saatis lapsed siilikese juurde, kes oli hädas siilipuzzle kokkupanemisega.
  • Kui lapsed olid siili aidanud, jõudsid nad hundi juurde, kes peale ärkamist lasi erivärvilisi kujundeid sorteerida ja andis õige teeotsa kätte.

Nii leidiski päkapikk koos lastega oma koti üles ja laste suureks rõõmuks tulid igale neist kingiks kotist välja lillad karukesed.

237545

 

Rohkem pilte leiate siit.

 

SÕBER KARUD TEEVAD SPORTI KOOS ÕPETAJATEGA!


Teisipäeval, 24.09.2019 toimus Tallinna Meelespea Lasteaias traditsiooniline spordipäev.

Kõige esmalt tegid kõik spordipäeval osalejad ühise soojenduse. Sellele järgnes töötajate ümber maja jooks koos suure Sõber Karuga.

229846

Edasi liikusid rühmad spordimängude punktidesse, kus olid  erinevad mängud ja harjutused.

Kõik spordipäeval osalenud said peale tegusat päeva maitsvat ja kosutavat morssi.

Pildigalerii spordipäevast asub siin.