MÄNGUD

EHITUSMÄNG “KOLLANE KOER”

Matemaatiline õppemäng, kus lapsed harjutasid koostööoskusi väikestes gruppides.

Laulumäng „Mina plaksutan“

Laste vanus: 1,5-3 aastased

Valdkond: Mina ja keskkond.

Eesmärk: Laps oskab matkida erinevaid liigutusi. Laps oskab nimetada erinevaid tegevusi, mida koos teha.

Mängu sisu: Mängujuht nimetab või küsib lastelt, mida nad teha oskavad. Seejärel korratakse antud tegevust kõik koos laulu saatel. Mängule võib lisada jooksvalt erinevaid tegevusi ja liigutusi, mis välja pakutakse. Näiteks plaksutamine, patsutamine, tatsutamine, trampimine, lehvitamine, kallistamine, paitamine, hüppamine, kükitamine, keerutamine, lehvitamine, vaatamine, kuulamine, koputamine, magamine jne…

 

 

 

 

LAULUMÄNG „ISTUMISEBUGI“

Laste vanus: 3.-4.a

Valdkond: Mina ja keskkond.

Sõnad:                                                                            Liigutused:

Bugi-bugi-bugi ja istu minu ligi,                               8 põlvepatsu

Ih-ih-iii ja ah-ah-haa.                                                  Pikanina näitamine ühele ja teisele poole

Bugi-bugi-bugi ja istu minu ligi,                                 8 põlvepatsu

Ih-ih-iii ja ah-ah-haa.                                                  Pikanina näitamine ühele ja teisele poole

Tule siia ruttu, ajame nüüd juttu,                            Kutsuv käeviibe ühele ja teisele poole

Soss-soss-soss ja ongi kõik.                                        Sosistab sõbrale kõrva ja laiutab käsi

 

Mängu on võimalik mängida matkides erinevaid loomi. Liigutused jäävad samaks.

Näide nr 1: karu (aeglane, jämeda häälega, paks).

Näide nr 2: hiir (kiire, peenikese häälega, peenike).

 

Näide nr 1:

Sõnad:                                                                             Liigutused:

Bugi-bugi-bugi ja istu minu ligi,                                8 põlvepatsu

Ih-ih-iii ja ah-ah-haa.                                                  Pikanina näitamine ühele ja teisele poole

Bugi-bugi-bugi ja istu minu ligi,                                 8 põlvepatsu

Ih-ih-iii ja ah-ah-haa.                                                  Pikanina näitamine ühele ja teisele poole

Tule siia ruttu, ajame nüüd juttu,                              Kutsuv käeviibe ühele ja teisele poole

Mõmm-mõmm-mõmm ja ongi kõik.                        Sosistab sõbrale kõrva ja laiutab käsi

 

Näide nr 2:

Sõnad:                                                                              Liigutused:

Bugi-bugi-bugi ja istu minu ligi,                                 8 põlvepatsu

Ih-ih-iii ja ah-ah-haa.                                                  Pikanina näitamine ühele ja teisele poole

Bugi-bugi-bugi ja istu minu ligi,                                 8 põlvepatsu

Ih-ih-iii ja ah-ah-haa.                                                  Pikanina näitamine ühele ja teisele poole

Tule siia ruttu, ajame nüüd juttu,                                Kutsuv käeviibe ühele ja teisele poole

Piiks-piiks-piiks ja ongi kõik.                                   Sosistab sõbrale kõrva ja laiutab käsi

 

 

 

 

 

Mäng “Head soovid”

Valdkond: Keel ja kõne

Laste vanus: 6.-7.a

Mängu käik:

Lapsed istuvad ringis toolidel. Laste ees on  magnettahvel, kuhu hakatakse sõnu kirjutama.

Olemas on 22 sõnakaarti- õpetajal korvis.

Koos õpetajaga arutatakse sõnakaartidel olevate omadussõnade tähendusi.

Seejärel saab ükshaaval iga laps võtta korvist kaardi, lugeda või veerida see ette, kirjutada markeriga trükitähtedega tahvlile (et teistel ka parem näha oleks) ja anda sedel lapsele,  kes tema arust vastab kõige paremini kirjas olevale sõnale.

Nii kõik järgemööda; sõnad kaartidel on heatahtlikud, kõigile jagub tunnustust.

Taustaks võib olla vaikne muusika.

 

 

 

 

 

 

 

KÜLMUNUD HERNES

Laste vanus: 3.-4.a

Valdkond: Mina ja keskkond

Vajalikud vahendid: hernekotikesed

Eesmärk: Mäng õpetab lastele üksteise aitamist.

Mängu käik: mängijad panevad hernekotikese endale lõua alla ning hakkavad läbisegi kõndima (käed all). Kellel hernekott maha kukub, kivistub. Selleks, et „külmunud hernes“ taas liikuda saaks, peab keegi mängijale hernekoti tagasi lõua alla panema. Seda tehes tohib oma hernekotti käega kinni hoida.

 

 

 

Langevarjumäng „Hiirelõks”

Laste vanus: 4.-5.a

Valdkond: Mina ja keskkond

Mängu käik:

Rühm jaotatakse kaheks. Ühed lapsed on hiirelõksuks  ja teised hiired. Lapsed, kes on algul valitud  hiirelõksuks,  seisavad näoga ringi keskmesse ja hoiavad langevarjust kinni. Hiired hakkavad kolonnis, teineteisest möödumata, jooksma langevarju alt läbi. Märguande peale (muusika seiskumisel) hiirelõks kükitab ja laseb langevarju hiirte peale. Mäng kordub. Vahetatakse osad.

Mängus ei selgitata võitjaid ega kaotajaid.

Reeglid ja ohutus:

*Joostakse ringiratast.

*Lõksu jäänud hiired kükitavad või põlvitavad.

*Joostes langevarju alt läbi, kaaslasest mööduda ei tohi.

 

 

 

 

 

 

Mäng „Leia oma majake“

Laste vanus: 1,5-3.a

Valdkond: Mina ja keskkond, Keel ja kõne

Eesmärgid:

 • Laps oskab signaalile reageerida.
 • Laps oskab täita mängureegleid.

Vahendid: Sipsik, kastanimunad.

Mängu käik:

Külla tuleb Sipsik, teretab lapsi ja küsib: „Kas te oskate mängida?“ Õpetaja ütleb: „Vaata ,Sipsik, me näitame sulle üht vahvat mängu. Lapsed istuvad pingil. Õpetaja kutsub lapsi enda juurde ja koos õpetajaga kõnnitakse, joostakse, plaksutatakse, lehvitatakse, kallistatakse. Tegevusi korratakse 2korda. Õpetaja räägib: „Sügisel puhub kõva tuul, kõik lehed, kastanimunad ja tammetõrud kukuvad maha. Puhume meie ka. Lapsed puhuvad. Kõik kastanimunad kukkusid maha. Õpetaja kallab munad korvist välja ja ütleb:“ Tule appi, korjame nad kokku. Aga vaadake, taevas on suur vihmapilv, vihma hakkab kohe sadama, leiame ruttu oma kodu ja käskluse peale: „ Leia oma majake, vihma hakkas sadama!“, jooksevad lapsed ruttu koju. Sipsik tänab lapsi toreda mängu eest.

 

 

Mäng „Haned luiged, tulge koju“

Laste vanus: 4-5 a.

Valdkond: Mina ja keskkond.

Valitakse peremees/perenaine, ülejäänud mängijad on haned ja luiged. Mänguväljale on tõmmatud kaks joont, üks peremehe/ -naise  juurde, teine kaugemale. Haned, luiged asuvad kaugema  joone taga, hunt kahe joone vahel. Peremees /-naine  hüüab: “Haned, luiged, tulge koju!” Haned ja luiged vastavad: “Ei saa, hunt on ees!”  Peremees/ -naine:  “Tulge ikka!” Haned ja luiged püüavad joosta peremehe/ -naisepoolse joone taha, kuid hunt asub neid püüdma. Kui hunt  mõne hane või luige kinni püüab, saab kinnipüütust uus hunt ja mäng jätkub.

 

Eesti rahvamäng “Aadamal oli seitse poega”

Laste vanus: 5-6 a.

Valdkond: Mina ja keskkond; Muusika

Teema: Vanarahva talutööd

Tegevuse eesmärgid:

 • Laps oskab nimetada ja matkida erinevaid töid.
 • Laps tegutseb ühiselt grupis koos teiste lastega.
 • Laps laulab laulu kasutades vanaaegset keelepruuki (elasivad, tegivad, armasta).

Aadamal oli 7 poega,
7 poega Aadamal.
Ei nad söönud,ei nad joonud,
ei nad mõistnud armasta.
Nemad elasivad ühes
ja siis tegivad kõik nii.

(Ringi keskel olev laps matkib mingit liikumist, teised lapsed kordavad tema järgi. Ringi sees olija valib enda asemele uue lapse ja mäng kordub).

Matkimise teema oli eelnevalt kokku lepitud. Teemadena on sobilik kasutada ka näiteks loomade liikumist jäljendavaid tegevusi.

 

Õppemäng „Meie päästjad“

Laste vanus: 5.-6.a

Valdkond: Mina ja keskkond; Matemaatika

Mängu käik:

Tegevuse eesmärgid:

 • ​Laps teab „meie päästjaid“, nende tööülesandeid.
 • ​Lapsel areneb koostööoskus, oskab tegutseda meeskonnas, arvestab teiste liikmetega.
 • ​Lapsel areneb silma-käe koostöö ning peenmotoorika.

Mäng algab meeskondade moodustamisega (õpetaja valib mooduse, kuidas meeskonnad tehakse – lapsed valivad ise; kolmeks loe; loosi kaudu vms). Kokku on kolm meeskonda: politsei, kiirabi, tuletõrje. Õpetajal on kolm pilti (politsei, kiirabi ja tuletõrje) ning samasuguste piltidega pusled. Õpetaja asetab pusletükid põrandale (segamini, tagurpidi). Iga grupi ülesanne on leida oma pusle juurde kuuluvad tükid ning seejärel pusle kokku panna. Tegevuse käigus teevad lapsed koostööd, arvestavad teineteisega, abistavad üksteist. Tegevuse lõpus vaadatakse kõik pusled üle ning iga võistkond räägib, mis ametiga on tegu ning kuidas nad meid aitavad.

 

“Ajalehetants”

Laste vanus: 6-7

Valdkond: Mina ja keskkond; Muusika.

Mängu kirjeldus:

Mängijad jaotatakse paarideks, neile antakse kätte ajaleht, mille peale nad peavad kahekesi astuma. Muusika pannakse käima. Kui muusika käib peavad mängijad tantsima, muusika lõppedes aga ajalehe ühe korra kokku voltima. Tegevust korratakse. Võidab see paar, kes viimasena püsti jääb.

Eesmärgid:

 • Lapsed teevad koostööd erinevate rühma lastega – lähestikku olles saavad nad positiivseid läheduse kogemusi ning harjutavad teineteise toetamist ja koostööd selliselt, et see mõlemale osapoolele mugav oleks.
 • Lapsed harjutavad tasakaalu, tantsides ja ühel jalal seistes, arvestades kaaslasega.
 • Lapsed harjutavad koostöös kaaslasega paberi voltimist.

Lisaks võib see mäng lastele nalja pakkuda, püüdes ühiselt tasakaalu hoida. Koos naermine on lõbus ja vahva aga ka lapsi lähendav tegevus.

Veel võimalusi:

 • Mängu saab mängida suuremal pinnal (nt tapeedil) ja sellega kas mängu pikendada või panna koos ühele alusele rohkem kui kaks last.
 • Tantsimise asemel saab kokku leppida, et kõik teevad mingeid konkreetseid liigutusi.
 • Mängu mängides võib kokku leppida, et keegi ei lange välja vaid iga paar proovib vähemalt teatud aja koos püsida ja tantsida kokkuvolditud paberil.

 

ŠOODER

Valdkond: Mina ja keskkond; Muusika

Põleb tuluke, vilgub leegike,
tema valgus mulle näitab kus mu sübrake.
Šooder, Šooder, sind ma oma sõbraks võtan,
kinnituseks kingin sulle lillekse.

 

Laulumäng “Tule mängima”

 

Eesmärk: Positiivse meeleolu loomine, innustada lapsi aktiivselt tegutsema. Kehaosade tundmine.

 

Liikumine laulu saatel:

 

Tulge mängima meiega, hei!

On tuju lõbus alati meil.

Tulge mängima meiega, hei!

On tuju lõbus alati meil.​

Sest mu käed, sest mu käed teevad nii…

Sest mu jalad, sest mu jalad teevad nii…

Sest mu kõht, sest mu kõht teeb nii…

Ma naeran ihihiii ja tantsin nii.

 

 

Õppemäng „Tähepeitus“

 Laste vanus: 4.-6.a

 Eesmärk: Lapsed oskavad rühmitada, loendada, sõnu veerida. Arutlevad teemal „hoolivus“.

 TÄHEPEITUS

Vahendid: kaardid, mille ühel pool on 2 sobivat sõna moodustavad trükitähed (meie mängus oli sama sõna HOOLIVUS) ning teisel pool ühel sõnal oranžid taevatähed ja teisel sinised taevatähed.

Ettevalmistus: mängujuht (õpetaja) peidab kaardid ruumis ära.

Mangu käik: mängujuht suunab lapsed ruumi, kuhu on peidetud kaardid, annab instruktsioonid, rõhutab koostöö, arvestamise ja hoolimise olulisust (et iga laps ikka saaks mõne kaardi), lapsed otsivad. Kaartide loendamine, kui kõik on leitud, moodustatakse rühmitamise teel kaks gruppi (sinised ja oranžid). Lapsed järjestavad taevatähed vastavalt kaardil oleva taevatähtede arvu järgi (1, täht, 2 tähte, 3 tähte jne). Seejärel keeratakse kaardid teistpidi, nii, et näha on raamatutähed. Koos loetakse sõna kokku. Järgneb arutelu sõna tähenduse üle ning analüüs mängu käigu kohta. Kas oldi arvestavad ning hoolivad teineteise suhtes.

Mängu saab väga lihtsalt vastavalt nädalateemale varieerida.

 

Liikumis ja lõdvestumislugu Airelt